Training Communicatie

training communicatieHeeft u wel eens een ontevreden gevoel na een gesprek met een collega of klant? Zijn er gesprekken waarin u de indruk krijgt dat er volledig langs elkaar heengepraat is en u weinig resultaat bereikt? Ervaart u wel eens echt contact in een gesprek? Hoe zou het zijn om dat vermogen uit te breiden?

In samenwerkingsverbanden of klantcontact gaat u door communicatie interactie met anderen aan. Daarbij kan de interactie u verder of juist dichterbij uw doel brengen. Ofwel leidt uw communicatiegedrag tot verbinding of verwijdering?

De training

In de training besteden we aandacht aan helder communiceren over gedachten, verwachtingen, opvattingen en gevoelens. Daarnaast is uw relatie tot de ander steeds terugkerend onderwerp van de training. Bent u in staat om de ander onvoorwaardelijk aandacht te geven en te begrijpen zodat u ook daadwerkelijk iets voor hem of haar kunt betekenen.
U bent overtuigend in uw communicatie wanneer uw gedachten, gevoelens en handelen in overeenstemming (congruent) zijn. Hierbij zijn behalve wat u zegt uw stemgebruik en houding van doorslaggevende betekenis. Tijdens de training ontvangt u feedback op het effect van uw communicatie. Hierdoor krijgt u inzicht in uw sterke kanten en valkuilen.

Resultaat

In de training oefent u concrete vaardigheden als luisteren, vragen stellen, spiegelen en helder communiceren. Hiermee vergroot u uw gespreksvaardigheden en ervaart u meer keuzemogelijkheden in de communicatie met anderen. Ook bent u meer in staat om invloed uit te oefenen op het verloop van een gesprek.
Tegelijkertijd krijgt u inzicht in de houding die u daarbij uitstraalt, hoe komt u op de ander over? Wat betekent dat voor de relatie met de ander?
U ontwikkelt een meer flexibele houding waarmee u uw vermogen vergroot om met verschillende typen mensen effectief te communiceren.

Onderwerpen

  • luisteren, aandacht geven;
  • meer bewust waarnemen en daardoor dit vermogen vergroten;
  • helder en open uitdrukken;
  • vragen stellen en doorvragen;
  • samenvatten en spiegelen;
  • herkennen van referentiekader van de ander en uzelf;
  • houdingsaspecten als: acceptatie, inlevingsvermogen, echtheid en duidelijkheid;
  • inzicht in eigen gedrag en het effect op anderen.

Voor wie

De training sluit aan bij vooropleiding MBO+ of enkele jaren werkervaring. De training is gericht op een ieder die de wens heeft om de communicatie met anderen te verbeteren en hieraan een actieve bijdrage wil leveren.

Praktische informatie open inschrijvingen

Tweedaagse training
Locatie: individuele training vindt plaats in Wageningen,  teamtrainingen zijn incompany

Meer informatie aanvragen »